Εκπαιδευτικά φυλλάδια για μαθητές Α' Β' Γ' Δημοτικού

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επινοεί και σχεδιάζει εκπαιδευτικά φυλλάδια για    σχολικές ομάδες μαθητών Α' Β' Γ' Δημοτικού, με αφορμή τις μόνιμες συλλογές, αλλά και τις περιοδικές εκθέσεις που παρουσιάζονται στο  Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα.

Οι μαθητές, εκτός του ότι συμμετέχουν στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμβουλεύονται το εκπαιδευτικό τους φυλλάδιο και συμπληρώνουν τις προτεινόμενες ασκήσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές κατακτούν αβίαστα τις γνώσεις που αποκτούν, σε σχέση με  την έκθεση που παρακολουθούν.

Τα εκπαιδευτικά φυλλάδια παρέχονται  από τους μουσειοπαιδαγωγούς, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διατίθεται:

  • Εκπαιδευτικό φυλλάδιο για  μαθητές Α' Β' Γ' Δημοτικού, για την έκθεση «Π. Τέτσης Ζωγραφική».